دستگاه تصفیه آب آزمایشگاه

اهمیت وجود دستگاه تصفیه آب در آزمایشگاه ها بسیار بالا است و همچنین این دستگاه باید کیفیت عالی داشته باشد زیرا در آزمایشاتی که پایه آنها آب است وجود کوچکترین املاح در آب بر روی نتیجه آزمایش تاثیر می گذارد.

دستگاه تصفیه آب آزمایشگاه دارای فیلتر و بخش های مختلفی است که  این فیلترها مانند دستگاه های تصفیه آب های دیگر کار می کنند ولی در انتها مسیر تصفیه یک فیلتر خاص وجود دارد که وظیفه آن صفر کردن سختی آب است که این فیلتر در دیگر دستگاه های تصفیه آب وجود ندارد. دستگاه تصفیه آب ازمایشگاه باید فضای مناسبی را اشغال کند و در این دستگاه ها مهم کیفیت آب خروجی است نه حجم آن .

در برخی از دستگاه های پیشرفته تصفیه آب آزمایشگاهی که برای استفاده در آزمایشگاه های بزرگ طراحی شده اند تصفیه آب در چهار مرحله صورت می گیرد در بخش اول آب را با حرارت دادن به بخار تبدیل می کنند تا املاح از آب جدا شوند و سپس بخار آب را سرد کرده تا دوباره تبدیل به آب شود در مرحله بعد از فیلترهایی برای تصفیه مواد باقی مانده در آب استفاده می کنند تا آب کاملآ عاری از املاح و ضرات معلق شود سپس آب وارد دستگاهی می شود که در آن تبادل یونی صورت می گیرد و بارهای الکتریکی و باکتری و ویروسها در این مرحله حذف می شوند و در آخر به مرحله اسمز معکوس می رود که در این مرحله سختی آب به صفر می رسد .

لازم به توصیح است سختی آب یا همان PH آب تنها برای مصارف آزمایشگاهی نیاز است صفر شود ولی در مصارف نوشیدنی نیازی به صفر کردن آن نیست زیرا آب استفاده شده در آزمایشکاه باید عاری از هر املاح ، باکتری و ویروس چه مفید و چه غیر مفید باشد زیرا درنتایج آزمایشات با پایه آب تاثیر منفی می گذارد.