دستگاه تصفیه آب حمام

دستگاه تصفیه آب حمام دستگاه ای است که در مسیر دوش قرار می گیرد و موجب می شود املاح آب و به ویژه کلر موجود از آب جداشده و آب پاک را در اختیار شما قرار دهد. کلر یک وسیله ضدعفونی کننده آب است ولی در مقابل برای سلامت ما بسیار مضر است. کلر می تواند از طریق پوست و حتی تنفس بخار آب وارد بدن ما بود.

ورود بخار کلر از طریق تنفس از برخورد آن با پوست بسیار مضرتر است و لازم است این را هم بدانید که کلر زودتر از آب بخار می شود پس در فضای حمام میزان بخار کلر از بخار آّب بیشتر است. کلر می تواند موجب چشکی پوست ، بروز حساسیت ، ریزش مو و حتی در خانم ها موجب سرطان سینه شود و همچنین می تواند اثر مواد شوینده مانند صابون و شامپو را کم کند.

شما می توانید با تهیه و نصب یک دستگاه تصفیه آب کوچک و قرار دادن آن در مسیر دوش حمام از آب سالم برای استحمام برخوردار شوید و خود را از خطرات تماس با آب کلردار مصون کنید.